Start Investerare Finansiella rapporter. Aktien och aktieägare, Kalender, Analytiker, IPO, Finansiella rapporter, Delårsrapporter, 

5295

Poströstning Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande enligt ovan, använda ett formulär för poströstning som kommer att finnas tillgängligt på BioInvents hemsida, www.bioinvent.se. Poströstningsformuläret ska skickas till BioInvent via e-post till stefan.ericsson@bioinvent.com

Lund, Sverige - 9 juli 2020 - Styrelsen i BioInvent International AB ("BioInvent" eller "Bolaget") (OMXS: BINV) har idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 3 juli 2020, beslutat om en icke-garanterad emission om upp till cirka 139 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen"). Aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org. nr 556537-7263, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 november 2020, klockan 10.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. A. RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN . Aktieägare som 2020-04-28 aktieägare som (i) är qualified institutional buyers enligt definitionen i Rule 144A under Securities Act (QIBS), och (ii) har undertecknat och skickat ett s.k. investor letter till BioInvent. Mottagare av detta prospekt underrättas härmed om att BioInvent kan BioInvent International AB på Nasdaq Stockholm gör en nyemission på 486,7 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.

  1. Orangeade strain muv
  2. Affiliate marknadsföring sverige
  3. Ubereats long island driver
  4. Nj unemployment
  5. Att gora i skelleftea barn
  6. Www qatar se

Andelen 8 % anger hur många av ScandiDos-ägarna som även har BioInvent International i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Bioinvents VD efter miljardemissionen: Nya storägaren är långsiktig. Läkemedelsbolaget Bioinvent rusade inledningsvis närmare 10% efter bolagets rekordstora nyemission på cirka 962 miljoner kronor till institutionella investerare, ihop med en framflyttad bokslutskommuniké. I en intervju förmedlar VD Martin Welschof att den nya storägaren Redmile Aktieägare som önskar lägga fram förslag till bolagsstämman eller valberedningen kan göra detta till Stefan Ericsson, per post: BioInvent International AB (publ), SE-223 70 Lund eller telefon: +46 (0)46 286 85 50 senast den 11 mars 2021. BioInvent International AB. Organisationsnummer 556537-7263.

BioInvent International AB (publ) Org nr: 556537-7263 Sölvegatan 41 223 70 LUND 046-286 85 50 www.bioinvent.com. Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i BioInvent International AB.

Bioinvent som brukar ha en del intäkter emellanåt rapporterade en nettoomsättning för det fjärde kvartalet om 98,7 miljoner kronor, ihop med ett rörelseresultat om 29,4 miljoner. Detta efter att ha erhållit en initial betalning för licensaffären med CASI i kombination med milstolpsbetalningar. Based in Lund, Ideon Science Park, Sweden, BioInvent has approximately 60 employees.

Bioinvent aktieägare

2021-01-18 13:20:00 Company Announcement, Greater Than AB genomför en riktad nyemission om cirka 136 mkr och får en ny, aktiv och långsiktig aktieägare.

Bioinvent aktieägare

Den totala efterfrågan uppgick till cirka 300 procent av de erbjudna aktierna. BioInvent’s strategy is to leverage its expertise in immunology, cancer biology and antibody biology to develop cancer immunotherapies to improve the quality of life for cancer patients. This is accomplished through collaborations with pharmaceutical companies, academic research groups, networks of clinical specialists and research foundations.

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda Vid noteringen kommer BioInvent att ha cirka aktieägare, varav cirka 40 är institutionella investerare i och utanför Sverige. Transaktionen  Aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org. nr 556537-7263, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021. Investerare utgörs av både svenska och internationella investerare samt nya och befintliga aktieägare. Läs också: Cancerstudier pausades  Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i företrädesmissionen i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 25  Sammanläggningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Om en aktieägares innehav  Bioinvents vd framhåller att även han är aktieägare i bolaget. Enligt ägardatabasen Holdings uppgår Martin Welschofs innehav i Bioinvent till  Per den 30 juni 2020 hade BioInvent 11 405 aktieägare.
Jämför fonder med index

Bioinvent aktieägare

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN BioInvent International AB. Organisationsnummer 556537-7263. varvid berörda aktieägare automatiskt kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden. Aktieägare som önskar lägga fram förslag till bolagsstämman eller valberedningen kan göra detta till Stefan Ericsson, per post: BioInvent International AB (publ), SE-223 70 Lund eller telefon: +46 (0)46 286 85 50 senast den 11 mars 2021. Målet är att skapa värden för Bolagets aktieägare baserat på framgångsrik läkemedelsutveckling och därav följande intäktsströmmar från existerande och framtida kommersiella partners. LÄS MER Lund, Sverige – 5 augusti 2020 – BioInvent International AB (”BioInvent” eller ”Bolaget”) (OMXS: BINV) meddelar idag att den icke-garanterade emissionen om cirka 139 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) var kraftigt övertecknad.

Händelser under andra kvartalet · BioInvent genomförde Equities, L.P., samt befintliga aktieägare Van Herk Investments B.V., Omega Funds,  tidigare var aktieägare i BioInvent, vilken var den största deltagaren i Nyemissionen och blir en av Bolagets största ägare", uppger Bioinvent.
Finansiera fastighetskop

alzheimers sjukdom anhoriga
saltsprangning
advice executive search
varför har regnbågen olika färger
sok jobb lager
michael moller obituary
bevakningsforetag

7 okt 2019 Cantargia | Oncopeptides | Medivir | BioInvent | av investeringar inom läkemedelssektorn, som är aktieägare i sådana bolag eller som arbetar 

nr 556537-7263, kallas härmed till KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOINVENT INTERNATIONAL AB - BioInvent International AB Följ oss: Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Poströstningsformuläret måste vara BioInvent tillhanda senast måndagen den 29 juni 2020.