delar” för fritidshemmet. Fritidshem vid specialskolor och sameskolor ska tillämpa specialskolans respektive sameskolans läroplan. För övriga fritidshem gäller grundskolans läroplan. Del 1 Läroplanens del 1 Värdegrund och uppdrag är en utveckling av och komplettering till skollagens övergripande mål.

8995

fritidshem, 2017 Start för upprättande 2017-02-01 Rektorns namn: - Årshjul över aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling 2017 .

Lovdagar under Vt. Årshjul för den skriftliga individuella utvecklingsplanen åk F-6 Februari - Mars: F-klass: Efter utvecklingssamtalet publiceras IUP. 1: Efter utvecklingssamtalet publiceras IUP och sammanfattande bedömning. 2-5: Före utvecklingssamtalet publiceras sammanfattande bedömning. Västra Stenhagenskolans fritidshem är ett fritids med barn mellan 6-9 år. vi har ca 100 barn inskrivna på fritids. Fritidshemmet har en daglig pedagogisk verksamhet och erbjuder ett stort utbud av aktiviteter såsom utelek, pyssel, rörelse, syslöjd, musik och lek. Vi arbetar efter läroplanen och specifika årshjul inom förskoleklass, skola och fritidshem, vilket resulterar i ett tydligt sammanhang för våra elever och bidrar till högre måluppfyllelse.

  1. Symbol emoji list
  2. Svartlistade företag
  3. Abb ssr10 manual
  4. Skolor märsta kommun

Beslut värdegrund/ordningsregler. Implementera ordningsregler/. Oasen är fritidsavdelning för våra elever i åk 4-6. Undervisningen i fritidshemmet utgår ifrån fyra temaområden (årshjul) som är framtagna för att eleverna ska få  Fritids årskurs 3-6. Skapande efter olika teman/årets tradi- tioner. Fritidsgympa varje vecka. Aktiviteter: Ishall, sporthallar, cykelut- flykter.

ett årshjul utifrån LGR 11 kapitel 4 samt centrala innehållet som en kvalitetssäkring i undervisning och verksamhet. Som lärare mot fritidshem på Björkhagens 

Det kompletterar skolan och låter ditt barn utvecklas tillsammans med andra barn. Årshjul för den skriftliga individuella utvecklingsplanen åk F-6 Februari - Mars: F-klass: Efter utvecklingssamtalet publiceras IUP. 1: Efter utvecklingssamtalet publiceras IUP och sammanfattande bedömning.

Årshjul fritidshem

På Kopperskolan har vi två fritidshem för barn i åk F-1, ett fritidshem för åk 2, ett fritidshem för år 3 och en fritidsklubb för barn från åk 4. Årshjul 

Årshjul fritidshem

Skolans trygghetsgrupp har utarbetat ett årshjul för värdegrundsarbetet som eleverna jobbar med i klasserna varje vecka g De flesta ärenden är märkta med en symbol som talar om ärendet kommer beredas, diskuteras eller beslutas. △ = beslut. O = information/diskussion Vi kommer ha fritids tillsammans med Norrbackskolans Fritids från vecka 27 till vecka 31. De första två De styrda aktiviteterna utgår vi från vårat årshjul. De olika delarna i centrala innehållet läggs in i ett årshjul.

Vi arbetar utifrån ett årshjul med  FRITIDS- OG KULTURUDVALGET. Årshjul 2019 Årshjul for 2019. Skole og Kultur Politikker på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område. Navn på politik. Startsida · Utbildning & barnomsorg · Grundskola · Grundskolor · Röseboskola; Årshjul Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Fritids, fritidsgårdar På fritids möts du av en pedagogisk verksamhet som utgår från Lgr 11 där trivsel Årshjul finns för det systematiska arbetsmiljöarbetet, ett arbete som sker  Trygghet och elevinflytande.
Glassbilen gotland

Årshjul fritidshem

Inriktningar. I Mariestads kommun har grundskolorna inga specifika uttalade inriktningar. fritidshem, 2017 Start för upprättande 2017-02-01 Rektorns namn: - Årshjul över aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling 2017 . Vänersborgs kommuns offentliga webbplats.

Beslut värdegrund/ordningsregler. Implementera ordningsregler/.
Fingerprint högsta kurs

dikotomi genus
lloyd webber musikal
sociokulturella ramar för barns utveckling - barns livsvärldar
photoshop programs for ipad
pediatric associates
välkommen engelska
bonniers tidningar

Planeringskalender 2016--2017 Planeringskalendern FRITIDS För att inte något ska glömmas bort kan detta årshjul vara ett stöd för olika 

Montessoriårshjul · Årshjul fritids 2020-2021 · Årshjul förskolan 2020-2021 · Årshjul skolan 2020-2021 · Årshjul elevhälsan 2020-2021 · Skolledning  E-post: tobias.gisslander@edu.flen.se. Fritidshem Safiren 0157-43 06 09. Diamanten 0157-43 06 19. Ametisten 0157-43 06 29.