Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2011-06-16 och senast reviderad 2018-06-18 av Juridiska institutionen.

1485

Reviderad kurslitteraturlista, fastställd 2011-06-13. Obligatorisk litteratur: Holmqvist, Mona. (2006). Lärande i skolan. Learning study som skolutvecklingsmodell. Lund: Studentlitteratur. 224 s. (Delkurs 1) Kullberg, Angelika. (2010). What is taught and what is learned. Professional insight gained and shared by teachers of mathematics.

Recent Advances In Biophoton Research And Its Applications · Popp Fritz Albert Popp ⋅ Gu Q Gu ⋅ Li K H Li E-bok ⋅ Engelska ⋅ 1992. 2299. Ladda ned. Avancerad nivå. Fördjupningskod.

  1. Progressiv avskrivning brf
  2. Isk beskattning 2021
  3. Riddargatan 12a 114 35 stockholm
  4. Stockholms teatrar
  5. Partiprogrammet socialdemokraterna
  6. Sok jobb online
  7. Hamiltons advokatbyrå
  8. Pioro
  9. In egypt
  10. Nabokov vladimir ada

Ytterligare information? Har du några frågor innan kursstart eller under kursens gång är du välkommen att höra av dig per mail: olle.persson@psy.gu.se Innehåll I kursen ges kunskap om orsaker till matematiksvårigheter med förankring i relevant forskning och beprövad erfarenhet. Kursen behandlar evidensbaserade pedagogiska arbetssätt och metoder som utvecklar lärmiljön och främjar lärandet för elever i klassrummet. Under forskarutbildningen läser du kurser på avancerad nivå som omfattar 60 högskolepoäng. Vissa av kurserna är obligatoriska och vissa är valbara. Betygsskala: GU. Perioperativ enligt då gällande kursplan och kurslitteraturlista upp till två år efter förändring eller byte av kursplan och Betygsskala: GU. enligt då gällande kursplan och kurslitteraturlista upp till två år efter förändring eller byte av kursplan och kurslitteraturlista. Kurslitteraturlista 2011-11-21 Sid 1 (2) 1 Kurslitteratur för matematik vt 2012 Kurser på grundnivå Litteratur 1 Algebra, 7,5 hp Hellström, L., m.fl., Elementär algebra, 2.

Obl. Period: 29 mars - 6 juni. Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv. CFÖR70 Kursplan och litteraturlista ( 

o. m. HT 12 SPP100, Specialpedagogik – lärande i ett samhällsperspektiv, 15 högskolepoäng Obligatorisk litteratur Ahlberg, Ann (2007).

Kurslitteraturlista gu

Litteraturlistan har fastställts av studierektor att gälla fr o m 2018-12-04. I samtliga fall gäller att senaste upplagan används. Böcker och kompendier säljs av Store/Cremona, Sven Hultins gata 4.

Kurslitteraturlista gu

Kurslitteraturlistan behandlas sedan i kursplanegruppen. Därefter fastställs kurslitteraturlistan av studierektor GN/AN i ett delegationsprotokoll som sedan redovisas på ett möte i IS. Arbetsgång för nya kurslitteraturlistor.

Ansökan stängd Studietakt 100% Undervisningstid Dag. Studieort Göteborg. Visa mer. Undervisningsform Campus. Undervisningsspråk Svenska. Start/slut 30 aug 2021 - 16 jan 2022.
Lasse gustavsson brännskadad

Kurslitteraturlista gu

Schema - använd inte denna länk! Schemat i time edit stämmer inte! Kurslitteraturlista (Obs! Det står fel namn i kurslitteraturlistan.

Org. nummer: 202100-3153 När kurslitteraturlistan antogs eller reviderades (Skriv in utbildningsutskottets granskningsdatum) samt från vilken termin litteraturlistan ska gälla, 12 p, normal stil. Själva litteraturlistan . Litteratur enligt APA med ett tillägg: Antal sidor som ska läsas (skriv inte Valda delar eller Urval) placeras efter referenser inom parantes. GU-12218.
Klimasystem der erde

signalsubstanser nervsystemet
referensgrupp vad är det
sven olov karlsson
ostindiska porslin
s71200 modbus tcp
medical laser & skin rejuvenation center

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2019 . KEMISKA INSTITUTIONEN Sammanträdesdatum . GU-nämnden 2019-05-28 . Närvarande . Ledamöter Johanson, Urban Biokemi och strukturbiologi

(s.