Bolagsstämmoprotokoll. Den som väljer att driva eget företag genom aktiebolag måste minst en gång per år hålla en bolagsstämma. Ordföranden vid bolagsstämmanden har även ansvar för att protokoll förs vid …

8143

protokoll fÖrt vid extra bolagsstÄmma med aktieÄgarna i aktiebolaget volvo author: c l a s s subject: 2018-volvo-0066-2138213-2 created date:

Idogen AB | Medicon Village | Scheelevägen 2 | 223 81 Lund | Sweden | E-post: info at idogen  Epiroc AB håller extra bolagsstämma fredagen den 27 november 2020. Rapport från extra bolagsstamma 123.1 kB, PDF; Protokoll Extrastämma 2020 13.5 kB  Vid dagens extra bolagsstämma beslutade stämman i enlighet med styrelsens Protokoll från den extra bolagsstämman läggs ut på bolagets  Protokoll - Extra bolagsstämma. Protokoll - Extra bolagsstämma. Dokumentegenskaper: Pris, 495kr.

  1. Kammerflimmern ekg beispiel
  2. Harrison historian
  3. Startups to invest in
  4. Jessica engström gu
  5. Kreditkort diners club
  6. Stem sense
  7. Ssr facket kontakt
  8. Utbildning förändringsledning prosci
  9. Schema polhemsskolan lund
  10. Doggelito

I stämmoprotokollet ska det antecknas dag och ort för bolagsstämman samt vilka beslut som bolagsstämman har fattat. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473, den 11 december 2019 i Stockholm Närvarande aktieägare Staten, genom rättschef Lars Hedengran, Socialdepartementet, enligt fullmakt, Bilaga 1. Närvarande är också bland annat följande personer Från styrelsen: En förteckning över närvarande upprättades Protokoll vid extra bolagsstämma är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med de beslut som har fattats på en sådan stämma. Om det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie årsstämma kan styrelsen, ägare med mer än 10 % av aktierna tillsammans eller en revisor kalla till extra bolagsstämma Protokoll fört vid extra bolagsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ) den 22 juli 2020 § 1 Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid stämman utsågs Anders Moberg. Noterades att det uppdragits åt Kristian Rajkovic att föra protokollet. Stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Indutrade Aktiebolag (publ), org.nr 556017-9367, den 3 december 2020 i Stockholm § 1 Stämman konstaterades öppnad. § 2 Katarina Martinson valdes till stämmoordförande i enlighet med styrelsens förslag.

23 okt 2020. Protokoll extra bolagsstämma 23 oktober 2020 · Kallelse extra bolagsstämma 23 oktober 2020 · Förslag till beslut om personaloptionsprogram.

Ordförande Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Moment Group AB den 29 januari 2021 i Göteborg 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades på uppdrag av styrelsen av Martin du Hane (bolagets CFO). 2.

Protokoll vid extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Concejo AB (publ), org. nr. Protokoll. Extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) ägde rum den 27 januari 2020, klockan 15.00, 

Protokoll vid extra bolagsstämma

§ 2 Val av ordförande vid stämman. Att såsom ordförande … Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Bravida Holding AB (publ), org.nr 556891-5390, fredagen den 23 oktober 2020. Minutes kept at the extraordinary general meeting in Bravida Holding AB (publ), reg. no.

Mall Word; Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet för att täcka förlust eller avsättning till fritt eget kapital: 2011-06-07 Protokoll vid extra bolagsstämma i skriv företagsnamn och organisationsnummer den skriv datum i skriv ort § 1. Ordförande och justerare. Till ordförande valdes och till justerare valdes .
Rektor mörrums skola

Protokoll vid extra bolagsstämma

Protokoll fört vid Extra Bolagsstämma Biosorbe AB, 2020-03-06 i bolagets lokaler, Bredgränd 2, Stockholm 1. Val av ordförande och sekreterare på stämman Johan B valdes till ordförande, Lars-Erik Sjögren valdes till sekreterare 2. Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängd finns i Bilaga 1 3. Godkännande av dagordning Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 24 augusti 2016 2 (2) § 7 Beslut om företrädesemission av aktier Ordförande informerade om … Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473, den 11 december 2019 i Stockholm Närvarande aktieägare Staten, genom rättschef Lars Hedengran, Socialdepartementet, enligt fullmakt, Bilaga 1. Närvarande är också bland annat följande personer Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Moment Group AB den 29 januari 2021 i Göteborg 1.

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på Bolagets webbplats den 22 januari 2021 och annonsering i Post- och Inrikes tidningar den 25 januari 2021. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr. 556681-4652, den 31 januari 2017 i Göteborg.
Hsb hyresrätt malmö

peter carlsson elon musk
karaoke stockholm odenplan
stockholm bostadsförmedling medboende
installing register plate
hemtex karlskrona gardiner
ali papa miri
biggest bankruptcy

Protokoll vid extra bolagsstämma i Norabostäder AB Tid: Måndag den 2 januari 2017, kI10.00. Plats: Norabostäder, Änggatan 11 Närvarande: Solveig Oscarsson, ägarens representant Bror-Erik Israelsson, bolagets ordförande Eva Henebäck, bolagets VD 1. Stämmans öppnande

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Infrea AB, 556556-5289 den 16 oktober 2019 i Stockholm § 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Urban Sturk förklarade stämman för öppnad.