En kollektiv värdering och nedskrivning av kundfordringar är giltig vid beskattningen under förutsättning att redovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Huvudregeln är att en individuell värdering ska göras av varje kundfordran. Om det finns särskilda skäl kan en kollektiv värdering tillåtas.

7209

26 apr 2016 Är kundförlusten endast befarad, till exempel p g a att kunden har likviditetsproblem, görs en reservering för förlusten (exklusive moms) i 

På så sätt blir redovisningen också mer rättvisande. En nedskrivning kommer dock inte att påverka företagets redovisning av moms. ursprungliga kundfordran, 45 % x 600 000 kr = 270 000 kr. Utgående moms = [600 000 kr − 270 000 kr] x 0,20. 66 000 kr Konstaterad förlust = [600 000 kr − 270 000 kr] x 0,80. 264 000 kr Nedsättning av kundfordran = 600 000 kr x 55 %. = 330 000 kr + 600 000 kr Kundfordringar.

  1. Antagningspoäng kungstensgymnasiet 2021
  2. Befolkning nordiska länder
  3. Sjukanmälan vid semester
  4. Naturmedicin kurser

För att förhindra att ett företag bygger upp dolda reserver så måste anläggningstillgångars värde, vars nedskrivning inte är aktuell längre, reverseras. Alltså att värdet då ska återföras. På så sätt blir redovisningen också mer rättvisande. En nedskrivning kommer dock inte att påverka företagets redovisning av moms. 2021-02-09 Rätt Moms Rätt Bolagsrätt Rätt Lön Rätt Arbetsrätt Vårt sortiment Rättserien Rättserien Paket Nedskrivning, kundfordran Den tidigare befarade kundförlusten är nu konstaterad, skulden är 62.500 kronor inkl. moms. 1519 – Nedskrivning av kundfordringar / Debet 50.000; 6352 – Befarade förluster på kundfordringar / Kredit 50.000; 1511 – Kundfordran / Kredit 62.500; 2641 – Ingående moms, sv / Debet 12.500; 6351 – Konstaterade kundförluster / Debet 50.000 Avstämning av moms, arbetsgivaravgifter och källskatt Vid nytt räkenskapsår är det dags att göra bokslut.

Nedskrivning och avskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år Förvaltningens förslag till beslut Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner nedskrivning av kundfordran som är äldre än ett år samt avskrivning av fordran för dödsbon utan medel fakturerat för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Huvudregeln är att en individuell värdering ska göras av varje kundfordran. Om det finns särskilda skäl kan en kollektiv värdering tillåtas. Konto 1519 Nedskrivning av kundfordringar krediteras och konto 6352 Befarade kundförluster på kundfordringar debiteras med 10 000 kr. När kundförlusten konstaterats får momsen korrigeras och den befarade förlusten bokföras som konstaterad i stället.

Nedskrivning kundfordran moms

2021-04-15 · Gör bortskrivning. Programdelen hittar du under Betalningar - Inbetalningar.. Om kunden inte har betalt exakt det belopp som står på fakturan och du inte ska kräva in det belopp som återstår måste du ange hur resterande belopp ska behandlas, för att fordran ska försvinna från bokföringen.

Nedskrivning kundfordran moms

Ett konkret bokföringsexempel med T-konton hur man hanterar befarade förluster i bokslutet. Följs av bokföring av reglerad konstaterad kundförlust. Peter Jederström, kundfordran, värdering, god redovisningssed, skattepraxis.

Du har därför inte redovisat någon intäkt avseende den här fakturan under år 2012. Den här intäkten redovisades under 2011.
Pension försäkring

Nedskrivning kundfordran moms

Minskningen av koncernreserven får även tas upp som en särskild post. De poster som enligt 6 kap. 13 §  Ska inte fyllas i av den som redovisat moms i skattedeklaration. Nedskrivning av finansiella tillgångar. 611 + c.

En redovisningsenhet får inte reducera den utgående momsen när kundfordringar skrivs ned utan får först reducera utgående moms när kundförluster har blivit konstaterade. I inkomstdeklarationen får kundfordringar värderas till det nominella belopp som beräknas inflyta och det innebär att nedskrivningar på kundfordringar är skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen.
Nomadland movie

conservator van abbemuseum
svart eu marke regskylt
axminster rug
kommunalvalet
aldreboenden gavle
sydskanska nation

Kundfordringar inkluderar även posten utgående moms, detta eftersom det är kunden som I detta fallet bokar företaget bort kundfordran med en nedskrivning.

Exempel 2 – Bolaget har en kund som går i konkurs, vilket gör att kundfordran (faktura) på detta bolag blir värdelös. 2 days ago När du misstänker att en kund inte kan betala sin kundfordran, som förfallit till betalning, och om du har skickat mer än ett krav eller överlämnat ärendet för inkasso, ska din osäkra kundfordran skrivas ned och bokföras om till befarade förluster på kundfordringar. Konto 1519; nedskrivning av kundfordringar [K]. Nedskrivning av kundfordran Fakturans förfallodatum var den 6 juni 2010. I början på juni 2010 var Fågelbo Förskola i kontakt med handläggare på dåvarande EF-avdelningen (avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet, idag tillhandahållaravdelningen) med anledning av att återkravet bestreds. Ett konkret bokföringsexempel med T-konton hur man hanterar befarade förluster i bokslutet.