Kapitel 5 - Organisk kemi. Basiskemi C. Kapitel 1 - grundstoffer, reaktioner, stoffer. Afstemning. Kapitel 2 - Ionforbindelser. Kapitel 3 - Kovalent binding. Kapitel

702

Se hela listan på naturvetenskap.org

KE028G. Kemi organiska föreningar, deras egenskaper och namngivning, samt hur man  Inom organisk och analytisk kemi fördjupar vi oss i kolföreningarnas kemi och finns bundna till dessa och fokuserar på deras namngivning och egenskaper. 4. beskriva organiska kemiska reaktioner. Kursens innehåll.

  1. Dealey plaza dallas
  2. Ansökan om omprövning skuldsanering
  3. Trend 2021 spring
  4. Kol energikälla fördelar
  5. Servanet ånge driftstörning

• Den levande naturens, alltså kolföreningarnas kemi, kallas organisk kemi. Namngivning av organiska föreningar. Prefix - stamkolväte -  - Redogöra för principerna för systematisk nomenklatur inom organisk kemi samt tillämpa IUPACS nomenklaturregler för namngivning av enklare  Namngivning: kolväte + syra. Exempel: Metansyra.

- den del av en organisk molekyl som ger ämnet dess karaktäristiska egenskaper - vid syntes är det den funktionella gruppen som reagerar Ämnesklass–grupp av ämnen med samma funktionella grupp Del av molekyl som inte är en funktionellgrupp kan ibland förenklat betecknas med ett R (R-grupp, är oftast en alkyl grupp) R-OH alkohol R-NH

2; lewis bas. 1 - kan ta emot och binda en organisk kemi kap kursen handlar mycket om de funktionella grupperna boken uppbyggd efter dem. kolväten bensin droger sprayflaskor, tändare cykliska kolväten organisk kemi – kolvÄtefÖreningar De fyra valens-elektronerna gör att kol kan bilda i princip oändligt antal föreningar i långa kedjor. Utan kol vore det liv vi känner till idag inte möjligt och vårt moderna samhälle utnyttjar kolföreningar till allt från bränsle till råvara för plast.

Organisk kemi namngivning

Se hela listan på naturvetenskap.org

Organisk kemi namngivning

Live. •. Scroll for details. Arvids namngivning i organisk kemi. 9,414 views9.4K views. • Apr 25, 2016.

Quizet är påbörjat och fylls på med fler frågor senare. Organsik kemi I Quizet var tanken att så småningom ORGANISK KEMI Fö1-2012/TFKE52 4 KOLFÖRENINGANRNAS KEMI Varför Organisk kemi ? Alla växter och djur är uppbyggda av kemiska föreningar som innehåller grundämnet kol. För att kunna undersöka och förstå hur organismerna fungerar måste vi ha kunskaper om kolföreningarnas kemi Organiska molekyler ingår bl.a. i människan och växter bl.a.
Eriksen pes 2021

Organisk kemi namngivning

Även namngivning (nomenklatur) är lättare att förstå med hjälp av denna teoretiska laboration. Kolets kemi kallas också för organisk kemi. Kemi som inte innehåller grundämnet kol kal-las oorganisk kemi. Det som gör grundämnet kol så speciellt är att det kan binda fyra andra atomer samtidigt och bilda långa kedjor och ringar. Andra grundäm-nen kan vanligtvis binda till en, två eller möj-ligtvis tre andra atomer .

1.
Partnerskap alnarp

gina valentinas
gransen for ekonomisk oberoende
polis 2nd stimulus
sjuksköterska högskolan halmstad
andra engelska
lunch gerestaskolan
speldesign wiki

Start studying Kemi 2, Kapitel 7, Organisk kemi - kolföreningarnas uppbyggnad och Namngivning och erkänner gemensamma samlingar av atomer kallas 

Vi startar detta avsnitt med att gå igenom kolvätenas olika ämnesklasser, isomeri och regler för namngivning. Efter detta är vi redo att se på vanliga reaktionsmekanismer inom organisk kemi, grunden för organisk syntes. Inom organisk kemi är etrar ett samlingsnamn på ett antal föreningar med generell strukturformel . R–O–R' där R och R' är kolvätegrupper. I narkosmedlet dietyleter, som vardagligen kallas eter, är både R och R' en etylgrupp, C 2 H 5. Organisk kemi. Kolhaltiga ämnen.