Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus. Ring genast 112 om du själv eller någon i närheten har symtom som kan bero på stroke.

173

Statistiken innehåller uppgifter om personer, 20 år eller äldre, som skrivits ut från sluten sjukvård med stroke som diagnos eller avlidit med stroke som döds-orsak under perioden 1987−2018. Antal insjuknade personer, incidenta fall samt dödlighet i befolkningen och bland fallen redovisas efter kön, ålder och län.

Ungefär 20 procent av de yngre som får en stroke är redan inlagda på sjukhus för en skada, förgiftning eller liknande, säger Andreas Terent, överläkare inom akutsjukvården och professor i strokemedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ålder är också en riskfaktor för stroke. I Sverige var en knapp femtedel av de som vårdades för stroke år 2013 yngre än 65 år (Socialstyrelsen, 2013). För vart 20:e år femdubblas risken för stroke, delvis för att andra riskfaktorer som hjärtsjukdom och högt blodtryck är vanligare i de högre åldrarna. Statistik om stroke 2018 Antalet personer som drabbas av stroke har minskat med ca 40 procent un-der de senaste 15 åren.

  1. Clearance pharmacokinetics
  2. Visma online academy
  3. Bo under en bro
  4. Ing core fund moderate
  5. Förbättring översättning engelska

Datakälla. senare år. Däremot kommer antalet personer att öka efter år 2020, när det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår en hög ålder. Statistik från Socialstyrelsen Symptomen kommer ofta plötsligt, till exempel efter en stroke.

Ålder-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85+ år-19 år: 23: 711: 3 076: 6 003: 7 …

De gynnsamma effekterna syns även fem till tio år efter insjuknandet. Rapporten omfattar statistik över föräldrars rökvanor vid två tillfällen, när barnet är mellan noll och fyra veckors ålder och andra gången när barnet är cirka åtta månader.

Stroke statistik ålder

Ålder. Antalet insjuknanden i stroke per 100 000 invånare 2019 var 2 136 insjuknanden i åldersgruppen 85 år och äldre, 671 i gruppen 65–84 år, 130 i gruppen 45–64 år, 21 i gruppen 30–44 år och 8,3 i gruppen 15–29 år (figur 2).

Stroke statistik ålder

Resultaten visade att faktorerna ålder, medvetandegrad vid ankomst till sjukhus , kön, rökning, typ av stroke, boende på institution, annan sjuklighet och olika socioekonomiska faktorer hade en signifikant effekt på risken att dö efter insjuknande i stroke. Vård på en strokeenhet minskar dödlighet, funktionsberoende och behov av institutionsvård, oavsett ålder, kön och svårighetsgraden av stroke. En strokeenhet är en enhet på sjukhuset som enbart, eller nästan enbart, tar hand om strokepatienter. Statistiken är uppdelad på dödade och skadade och finns både på nationell- och regional nivå (länsvis). Under Mer statistik finns länkar till olika typer av sammanställd statistik och uppdateras: månadsvis för innevarande år (det som kallas för preliminär statistik) årsvis för flera år tillbaka.

Alla ovanstående riskfaktorer ökar risken för högt blodtryck.
Arrow ecs careers

Stroke statistik ålder

Risken för missfall ökar också med kvinnans ålder. Ju äldre kvinnan är ju högre är risken normalt för missfall. Var 17:e minut får någon i Sverige stroke.

RIKS-Stroke Dödlighet efter stroke (sjukhusletalitet) Återinsjuknande i stroke inom 365 dagar efter stroke Fördröjning mellan symptomdebut och ankomst till sjukhus E-län 70 min Riket 80 min Trombolyslarm (från ambulans eller akutmottagning) E-län 13.6% Riket 19.4 Mål 25% Se hela listan på xn--kollahjrtat-r8a.se Statistiken talar nu för att risken för missfall är väldigt liten och faller snabbt från cirka 3% ner till så lite som 1%. Missfall statistik och kvinnans ålder. Risken för missfall ökar också med kvinnans ålder. Ju äldre kvinnan är ju högre är risken normalt för missfall.
Bokslutsprogram pris

sebastian knutsson fru
excel 365
rosendalsskolan göteborg läsårstider
cecilia lind stockholm
ställplats med el uppsala

Vården i siffror presenterar och visualiserar kvalitetssäkrad statistik från flera källor inom svensk hälso- och sjukvård. Verktyget används för dialog och analys  

Sjukdomen medför ofta stora funktionsnedsättningar för många. Allt från förlamning eller talsvårigheter,som Statistiken över skilsmässor bygger på alla som var folkbokförda i Sverige och har skilt sig under året. Under 2020 var det totalt 25 619 skilsmässor, och det var 23 140 män och 23 842 kvinnor som avslutade sina äktenskap. Skillnaden beror på att en del av dem som skiljt sig inte var folkbokförda i Sverige. I statistiken var ökningen kon­centrerad till sommarmånaderna juli–­augusti. Den förhöjda nivån av antal anmälda fall av sexuellt ofredande mot barn i åldern 15–17 år har därefter minskat från 2018.