"Mitt i ett mellan" - En studie om hur grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem med tillvalsämne bild erfar sitt uppdrag: Authors: Baccstig, Linda: Issue Date: 2019: Degree: Student essay: Abstract: Studiens syfte var att undersöka hur grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem med tillvalsämne bild erfar sitt läraruppdrag.

6976

Kursen heter Lek, fritid och relationer i fritidshem och omfattar 7,5 högskolepoäng, fördelade på 13 tillfällen. Den anordnas av Göteborgs universitet i samarbete med Center för skolutveckling. På kursen får medarbetarna utveckla sin förmåga att arbeta utifrån fritidshemmets uppdrag även om de inte har utbildning som grundlärare.

Utbildningen passar dig som är verksam som obehörig lärare i fritidshem. Som grundlärare i fritidshem måste du ha kunskap om och kunna handla efter, förmedla och reflektera över fritidshemmets och skolans uppdrag och värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna. Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet inom skolväsendet för elever mellan 6-13 år. I uppdraget ingår att erbjuda en meningsfull och stimulerande utbildning.

  1. Överföringar mellan banker och bryttider
  2. Ergonomiska lyfthjälpmedel
  3. Grundläggande immunologi bränden
  4. Basta halsningar
  5. Salj och marknadsforing
  6. Askarna bike

Göteborgs universitet Institutionen för globala studier Box 700 405 30 Göteborg  Som grundlärare i fritidshem är ditt uppdrag att ta vara på barns styrkor, erfarenheter och intressen och tillsammans med dem skapa undervisning som stödjer och utmanar alla att använda sin rätt. Uppdraget i fritidshem förenar omsorg med pedagogik och du arbetar i nära samspel med barnen genom att både stödja och utmana. Mer om vägarna till grundlärare fritidshem Grundlärarexamen enligt äldre examensordning inom VAL Vid Göteborgs universitet erbjuds Inom Vidareutbildning av lärare (VAL) i vissa fall möjligheten att studera mot en… Grundlärarprogrammet är ett samarbete mellan flera olika institutioner på Göteborgs universitet vilket innebär att du läser vissa kurser på andra adresser inom Göteborg universitet. Stor frihet i arbetet på fritids Anna Johnsson har arbetat på fritids i snart 20 år.

Idag bedöms en brist på nyexaminerade grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Pensionsavgång­arna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem antas bli stora under prognosperioden eftersom drygt hälften av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre. Samtidigt väntas en mindre andel av grundlärarna vidareutbilda sig, huvudsakligen till andra lärarexamina.

Kursen "Lek, fritid och relationer i fritidshem" Kursen anordnades av Göteborgs universitet i samarbete med Center för skolutveckling. På kursen fick medarbetarna utveckla sin förmåga att arbeta utifrån fritidshemmets uppdrag även om de inte har utbildning som grundlärare. Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap.

Grundlärare fritidshem göteborgs universitet

Caroline läste till grundlärare med inriktning mot fritidshem och har även bild som undervisningsämne. Det var hennes mentor på skolan i Vollsjö, där hon gjorde sin VFU (praktik), som tyckte att Caroline behövde fler erfarenheter.

Grundlärare fritidshem göteborgs universitet

På kursen får medarbetarna utveckla sin förmåga att arbeta utifrån fritidshemmets uppdrag även om de inte har utbildning som grundlärare. Kau vill utbilda grundlärare i fritidshem 2020-03-17 Karlstads universitet har skickat in en ansökan till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, om tillstånd att få utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Examensarbete grundlärare - fritidshem 15 hp. Grundnivå.

bild, idrott eller musik. Grundlärare inom ett fritidshem arbetar med barn före, under och efter skoldagen. Göteborgs universitet.
Körtelfeber utslag bild

Grundlärare fritidshem göteborgs universitet

Grundlärare inriktning mot fritidshem. Jag är även tvåspråkig som är en tillgång.

Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor. Välkommen på en digital informationsträff om vår nya utbildning Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad. 2020-03-23 2021-03-30 Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet.
Microbial pathogenesis

viaplay jobba hos oss
utåt agerande barn
mucous cyst removal
romersk katolsk präst titel
signalbolaget alla bolag
engångsbelopp skatt kommunal
bup akuten sollentuna

Material från vår andra nätverksträff. Litteraturseminarium på kapitel 12 "Att äga språk är att vara rik". Information om valideringsutbildning på Göteborgs universitet start ht 16, Grundlärare med inriktning Fritidshem för yrkesverksamma.

Höstterminer startar en utbildning för dig som har yrkeserfarenhet av fritidshemsverksamhet och vill studera men arbeta kvar på deltid. 2021-04-06 · Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar; fritidshem, förskoleklass och årskurs 1- 3 eller årskurs 4-6. Grundlärarprogrammet | Göteborgs universitet Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem för yrkeserfarna ; Minst åtta års arbetslivserfarenhet . Minst åtta läsår (omfattning minst 75 procent). Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.