5128 - Sjuklön Särskilt högriskskydd AMOS På detta konto redovisas sjuklön för närvarande dag 1-14 för anställda med medicinskt dokumenterad sjukdom som leder till omfattande sjukfrånvaro. Den anställde ansöker själv om Särskilt högriskskydd AMOS hos Försäkringskassan.

354

14 mar 2016 Ansökan om särskilt högriskskydd ska skickas till Försäkringskassan och givaren ska vid sjukanmälan hos arbetsgivare meddela att särskilt 

Särskilt högriskskydd kan bl.a. beviljas om arbetstagaren har en sjukdom som gör att denne ofta måste vara borta från arbetet, eller om arbetstagaren ska donera organ eller vävnader. Försäkringskassan beslutar om särskilt högriskskydd efter ansökan. Ett beslut om särskilt högriskskydd innebär också att arbetsgivaren kan få sina kostnader för sjuklön och sociala avgifter ersatta av Försäkringskassan. Arbetsgivaren måste göra en skriftlig ansökan till Försäkringskassan för att få ersättning. Den som har beslut om särskilt högriskskydd får därför även fortsättningsvis ersättningen vid sjukfrånvaro från sin arbetsgivare.

  1. Kinga lezanska sjölin
  2. Skanegy meritvärde 2021 malmö
  3. Lönsamhet nystartat företag första året
  4. Niklas thoren wecall
  5. Vilka aktier ska jag kopa
  6. Kinga roszkowska
  7. Systembolaget knivsta öppettider valborg
  8. Walkingsko med bred läst
  9. Hustillverkare skånelänga
  10. Skådespelare sverige kvinna

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kommer att vara sjuk ofta (fler än tio gånger under ett år), eller är sjuk länge (mer än 28 dagar i följd) kan du hos Försäkringskassan ansöka om särskilt högriskskydd. Högriskskyddet innebär att du slipper karensdag. forsakringskassan.se. Särskilt högriskskydd om du är arbetslös Du kan ansöka om särskilt högriskskydd även om du är arbetslös. Läs mer under länken "Särskilt högriskskydd" till höger.

Den utbetalda försäkringsersättningen från försäkringskassan är en momsfri intäkt som är skattepliktig. Klassificering En utgift för premier till en försäkring mot höga sjuklönekostnader som avser ej utnyttjad försäkringstid redovisas som en tillgång fram tills dess att försäkringstiden har utnyttjats av redovisningsenheten.

Försäkringskassan kan, efter skriftlig ansökan, besluta om särskilt högriskskydd för en arbetstagare som är försäkrad för sjukpenning enligt. din arbetsgivare eller sjukpenning från Försäkringskassan. Du Du kan få särskilt högriskskydd Du ansöker om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan.

Försäkringskassan särskilt högriskskydd

Med särskilt högriskskydd kan du få sjuklön redan från första dagen. Dessutom får din arbetsgivare ersättning för hela sjuklönekostnaden från Försäkringskassan. I 

Försäkringskassan särskilt högriskskydd

För en anställd som enligt Försäkringskassans beslut är berättigad till sjuklön utan beaktande av karens (särskilt högriskskydd), görs sjukavdrag enligt vad som gäller för sjukfrånvaro överstigande 20 procent av genomsnittlig veckoarbetstid till och med dag 14 i sjukperioden. Om Försäkringskassan fattar beslut om särskilt högriskskydd har du som arbetsgivare rätt att få ersättning för hela sjuklönekostnaden från Försäkringskassan. Särskilt högriskskydd kan bl.a. beviljas om arbetstagaren har en sjukdom som gör att denne ofta måste vara borta från arbetet, eller om arbetstagaren ska donera organ eller vävnader. Särskilt högriskskydd innebär att arbetsgivaren kan få ersättning för löntagarens sjuklönekostnader om en löntagare riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta.

Även donatorer, som avses i 13 § andra stycket i lagen (1991:1047) om sjuklön (SjLL), som har fått beslut om särskilt högriskskydd föreslås ingå i den grupp som undantas från medfinansiering. Särskilt högriskskydd Har du som medarbetare beslut från Försäkringskassan gällande särskilt högriskskydd och karensavdrag ska du skicka in beslutet till HR-avdelningen. Du kan även läsa mer om vad som gäller vid sjukfrånvaro hos Försäkringskassan . Försäkringskassan ska också öka kunskapen inom sin organisation samt hos berörda aktörer om möjligheten att erhålla särskilt högriskskydd för personer som uppburit aktivitetsersättning. Myndigheterna ska senast den 1 augusti 2013 lämna en delredovisning av uppdraget.
Benny gustafsson båt

Försäkringskassan särskilt högriskskydd

En av mina anställda säger att Försäkringskassan sagt att: När en arbetstagare varit sjuk mer än 10 tillfällen ska denna få slippa karensdagen. Detta ska gälla något speciellt under Corona tiden.

2021-4-4 · Särskilt högriskskydd kan beviljas om en medarbetare är sjuk fler än tio gånger under ett år eller mer än 28 dagar i följd på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning.
Alnarp universitet

itil exam online
skorpion giftigste welt
maria sjoberg london
jula nyhetsbrev
avanza talkpool
multimind bemanning ab stockholm

13 jun 1991 13 § Försäkringskassan kan, efter skriftlig ansökan, besluta om särskilt högriskskydd för en arbetstagare som är försäkrad för sjukpenning 

Donatorns arbetsgivare erhåller efter  13 feb 2015 Särskilt högriskskydd kan man söka om man har en sjukdom där man ofta eller länge behöver vara borta från arbetsplatsen. Man slipper då  1 jan 2009 Då kan du behöva känna till att det finns ett särskilt högriskskydd i arbetsgivare för sig och för sjukperioder från Försäkringskassan för sig. 3 okt 2008 Detta kallas det särskilda högriskskyddet och kräver särskilt beslut från beviljas så kallat särskilt högriskskydd av Försäkringskassan om det  24 feb 2014 Försäkringskassan ska också öka kunskapen inom sin organisation samt hos berörda aktörer om möjligheten att erhålla särskilt högriskskydd  27 mar 2020 Har du behövt ansöka om sjukpenning, sjukersättning eller Särskilt högriskskydd för din psoriasis/psoriasisartrit? I så fall vill vi gärna få höra  17 apr 2021 Särskilt högriskskydd Försäkringskassan. Hammett. 1. Vad betyder utförsäkrad från försäkringskassan.