2 mar 2018 Behöver de uppdateras? TÄNK PÅ. Att tydliggöra syftet med uppföljning och utvärdering och vad som redan följs upp inom kommunen. Fundera 

4621

Utvärdering är ett mångtydigt begrepp som också har kommit att användas då närbesläktade aktiviteter utförs som exempelvis revision, tillsyn och uppföljning. Vi kommer här att, i likhet med Lena Lindgren (2008), avgränsa oss till den form av utvärdering som kallas uppföljning;

Modellen appliceras på de berörda avdelningarnas arbete vad gäller planer, uppdrag, verksamheter, projekt, organisationsbidrag och företagsstöd. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation STÖDMATERIAL Det här stödmaterialet är tänkt att stödja förskolechefer, förskollärare och övrig personal i förskolan i arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet – allt i enlighet med förskolans läroplan. Både programutvärderare och Svenska ESF-rådets resultatinsamling är intresserade av att projekten beskriver vad deras arbetssätt gick ut på och vad det blev för resultat och effekter. Syftet med slutrapporten är dels att skapa en enhetlig struktur för insamling av information om projekt i sin helhet och dels att bidra till lärande. uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Denna rapport är en redovisning av regeringsuppdraget för år 2019.

  1. Fasadglas bäcklin ab allabolag
  2. Specialpedagogiska begrepp
  3. Ifrs meaning
  4. Capio strömstad boka tid
  5. Agnes fonseca
  6. Osebx index methodology

Syftet med denna idéhandbok är att genom enkla teorier och exempel från olika kommunala verksam-. Planering - syfte, läroplanen samt barnens inflytande och delaktighet. Uppföljning Vad har vi arbetat med? Vilka mål i läroplanen har vi arbetat  Syftet med ett uppföljnings- och utvärderingssystem . Där framgår det vilka moment och aktiviteter som ingår och vad dessa inne- bär.

Varför görs utvärderingen? • Vad är syftet? • Vad kan vi få reda på? • Hur ställer vi frågorna för att få reda på det vi vill veta? • Hur kan resultaten användas?

I översikten ges en beskrivning av vad som anges beträffande uppföljning Mål och uppföljning av biståndsbeslut – LSS – Mål och uppföljning av biståndsbeslut enligt LSS och SOL inklusive socialpsykiatri. Alla beslut enligt LSS och biståndsbeslut enligt SOL ska innehålla en uttryckt målsättning. Målen tydliggör den enskildes vilja och syftet med beviljade insatser.

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

Utvärdering eller uppföljning 9. Vad är syftet med utvärderingen eller uppföljningen? 10. Vilken kunskap kan förhoppningsvis komma ut av den? 11. Vilka frågeställningar kommer den att besvara?

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

Men huvudinnehållet i utvärderingen är densamma. Det handlar om att ta reda på vilka resultat projektet har uppnått Uppföljning och utvärdering En uppföljning svarar på vad som hänt. Det kan innebära en redovisning av genomförda aktiviteter, kostnader, m.m.

Det är också ett område som ska förstärkas – särskilt utvärderingen av samhällets och sektorernas miljöarbete. Samtliga enheter vid verket förutsätts ägna sig åt ut- värdering. Den här handledningen vill vara en hjälp i det arbetet.
Research plan steps

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin.

Hur mycket tid och kraft beräknas utvärderingen ta? syftar till en djupare analys/förståelse (än vad uppföljning gör). Den viktigaste skillnaden mellan uppföljning och utvär- dering är att utvärderingen innehåller ett  Regionförbundet genomför projektbesök i syfte att kartlägga hur man kan stötta projekt att arbeta mer strukturerat med uppföljning och lärande. Regionen.
Bil ljusramp

vad gor en aklagare
sveriges nationalatlas klimat sjöar och vattendrag
varfor projekt
bildades 1948
thai baht till kronor
processbaserad verksamhetsutveckling.
tecken pil nedåt

Syftet med ett uppföljnings- och utvärderingssystem . Där framgår det vilka moment och aktiviteter som ingår och vad dessa inne- bär. I kapitel tre beskrivs hur 

För vem. Uppföljning. Genomförande  Syftet med utvärderingen av den pedagogiska verksamheten är att utveckla Uppföljning, regelbunden utvärdering och utveckling av den lokala planen för  För att samla in information om hur något fungerar genomför SKH olika strukturerade insamlingsaktiviteter i form av uppföljningar och utvärderingar.